• Μονάδες - Age 4 All
  Athens
  12°C
  englishgermanfrenchgreek
  Μονάδες
  Μονάδες
  Back
  Abus Gun
  Οθωμανικό ελαφρύ πυροβολικό. Καλό ενάντια στο πεζικό και πυροβολικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 100 Χρυσό
  • Hitpoints:130
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   50% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x0.5 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 15 10 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 40 18 3
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 40 18 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 40 18 3
  Aenna
  Τοξότης. Καλός κατά σώμα με σώμα ενάντια του πεζικού.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 100 Τροφή
  • Hitpoints:110
  • Ταχύτητα:5
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1.5 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 10 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 16 1.5
   Σώμα με σώμα 8 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 16 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 16 1.5
  Arrow Knight
  Μακριά εμβέλεια με δυνατές βολές από φλεγόμενα βέλη. Καλοί κατά πυροβολικού και κτηρίων
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 75 Χρυσό
  • Hitpoints:150
  • Ταχύτητα:3.8
  • Άμυνα:
   40% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Πλοίων
   x5 vs Artillery
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 36 30 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 30 1.5
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 30 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 30 1.5


  Aztec War Chief
  Ο αρχηγός της φυλής σου. Διαθέτει πολλά ισχυρά μπόνους και ικανότητες. Ερευνά, πολεμά, χτίζει κεντρικά κτήρια και εμπορικές Θέσεις.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 200 Χρυσό
  • Hitpoints:500
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   10% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1 vs Κτηρίων
   x3 vs Φρουρών
   x0.3 vs Settlers
  • Trains: TradingPost, TownCenter, NatBlowgunAmbusher, WarDog, NatClubmanLoyal, PetJaguar
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 15 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 8 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 3 0 1.5
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
   Ειδικά - Οπλα επίθεσης (Ερευνά και κάνει ζημιά σε μονάδες όλων γύρω του) 60 0 2


  Buccaneer
  Ένας πειρατής στον Νέο Κόσμο. Φύλακες των θυσαυρών.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 110 Χρυσό
  • Hitpoints:190
  • Ταχύτητα:6
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 8 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 4 0 0
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 20 0 1.5
   Σώμα με σώμα 20 0 1.5
  Cetan Bow
  Τοξότης πεζικού. Καλός ενάντια του πεζικού και των έφιππων τοξοτών.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 65 Τροφή 35 Ξύλο
  • Hitpoints:100
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 10 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 15 16 1.5
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 15 16 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 15 16 1.5
  Colonial Militia
  Σταθερό πεζικό γενικής χρήσης. Καλό ενάντια στο ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 100 Τροφή
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:5
  • Άμυνα:
   30% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x2 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 12 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 24 12 3
   Σώμα με σώμα 12 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 12 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 24 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 12 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 24 12 3


  Crossbowman
  Αρχαίοι τοξότες. Καλοί ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 40 Τροφή 40 Ξύλο
  • Hitpoints:100
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1.5 vs Ελαφρύ Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 8 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 18 16 3
   Σώμα με σώμα 7 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 18 16 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 18 16 3
  Doppelsoldner
  Βαριά οπλισμένοι σπαθοφόροι με γρήγορη επίθεση. αταστροφείς Ιππικού.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 75 Τροφή 125 Χρυσό
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x3 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 60 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 30 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 20 0 1.5
   GuardianAttack 20 0 1.5
   Σώμα με σώμα 20 0 1.5
  Elite Mantlet
  Σκληρή μονάδα στήριξης που χρησιμοποιούντ&alph a;ι για να προστατεύσουν τον στρατό σας από εχθρικά πυρά.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 75 Ξύλο 125 Χρυσό
  • Hitpoints:400
  • Ταχύτητα:3.5
  • Άμυνα:
   50% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 50 0 3
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 25 10 3
  Elite Ram
  Πολιορκιτές. Καλοί ενάντια στα κτήρια.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 80 Τροφή 120 Ξύλο
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:3.5
  • Άμυνα:
   50% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 75 0 1.5
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 16 0 0


  Explorer
  Ο ηγέτης του Νέου Κόσμου στην αποικία σας. Ερευνά,πολε& mu;ά , χτίζει τα κεντρικά κτήρια και τις Εμπορικές Θέσεις. Δεν πεθαίνει. Πέφτει αναίσθητος και μπορεί να διασωθεί.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Hitpoints:400
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   10% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1 vs Buildings
   x0 vs MercType2
   x3 vs Guardians
   x0.3 vs Settlers
  • Trains: TradingPost, TownCenter, NatBlowgunAmbusher, WarDog, NatClubmnLoyal
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 15 0 3
   ΕΔιδικά όπλα επίθεσης (Σκοτώνουν καθε μονάδα με μία βολή) 5000 16 3
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
   Ειδικός Σαμποτέρ (Μόνο ενάντια σε φρουρούς θησαυρών) 750 16 3
   Ειδικά - Οπλα επίθεσης (Ερευνά και κάνει ζημιά σε μονάδες όλων γύρω του) 100 0 2
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 12 16 3
  Forest Prowler
  Λαθραίος, σώμα πεζικού. Καλό ενάντια στο πεζικό και σε ενέδρα.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 65 Χρυσό
  • Hitpoints:110
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 14 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 19 20 3
   Σώμα με σώμα 8 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 19 20 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 19 20 3


  Fusilier
  Ισχυρό πεζικό μισθοφόρων.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 300 Χρυσό
  • Hitpoints:300
  • Ταχύτητα:5.5
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x1.5 vs AbstractLightInfantry
   x1.5 vs Ελαφρύ Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 60 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 35 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 70 12 3
   Σώμα με σώμα 35 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 35 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 70 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 35 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 70 12 3
  Grenadier
  Ελαφρύ πυροβολικό που ρίχνει βόμβες για να κτυπήσει πεζικό ή κτίρια.

  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 120 Τροφή 60 Χρυσό
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   50% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1 vs Buildings
   x1 vs Sword Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 54 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 16 12 3
   Σώμα με σώμα 8 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 16 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 8 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 16 12 3


  Highlander
  Παντοδύναμος τουφεκιοφόρο&sigm af; από την Σκωτία.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 200 Χρυσό
  • Hitpoints:400
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   40% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x2 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 40 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 32 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 63 12 3
   Σώμα με σώμα 32 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 32 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 63 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 32 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 63 12 3
  Hoop Thrower
  Σταθερό πεζικό γενικής χρήσης. Καλό ενάντια στο ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 100 Τροφή 50 Χρυσό
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x4 vs Janissary
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 12 5
   Μεγάλη Επίθεση 25 12 5
   Σώμα με σώμα 16 0 1.5


  Iroquois War Chief
  Ο αρχηγός της φυλής σου. Διαθέτει πολλά ισχυρά μπόνους και ικανότητες. Ερευνά, πολεμά, χτίζει κεντρικά κτήρια και εμπορικές Θέσεις.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 200 Χρυσό
  • Hitpoints:500
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   10% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1 vs Κτηρίων
   x3 vs Φρουρών
   x0.3 vs Settlers
  • Trains: TradingPost, TownCenter, NatBlowgunAmbusher, NatClubmanLoyal, PetWolf
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 15 0 3
   Special - Crackshot Attack (Kills any unit in one shot) 75 16 3
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 12 16 3
  Jaguar Prowl Knight
  Λαθραίος ευγενής οπλισμένος με ένα οψιανό σπαθί. Καλός ενάντια στο ιππικό και το βαρύ πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 120 Τροφή 30 Χρυσό
  • Hitpoints:230
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x3 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 36 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 18 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 9 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 18 0 1.5
   Σώμα με σώμα 18 0 1.5
  Janissary
  Παντοδύναμο οθωμανικό πεζικό που δρα σαν ενεργός τουφεκιοφόρο&sigm af;.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 100 Τροφή 25 Χρυσό
  • Hitpoints:235
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x2 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 25 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 15 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 20 12 3
   Σώμα με σώμα 15 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 15 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 20 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 15 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 20 12 3
  Longbowman
  Αρχαικοί ικανοί τοξότες. Καλοί ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 60 Τροφή 40 Ξύλο
  • Hitpoints:95
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1.5 vs Ελαφρύ Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 10 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 11 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 17 22 1.5
   Σώμα με σώμα 11 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 11 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 17 22 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 11 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 17 22 1.5
  Macehualtin
  Υποστηρικτής. Καλός ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 40 Τροφή 30 Ξύλο
  • Hitpoints:80
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x1.5 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 7 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 4 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 8 16 1.5
   Σώμα με σώμα 4 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 4 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 8 16 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 4 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 8 16 1.5
  Musketeer
  Βαρλυ πεζικό εμβέλειας. Οπλίσμένοι με λόνχη ενάντια στο ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 75 Τροφή 25 Χρυσό
  • Hitpoints:150
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x3 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 23 12 3
   Σώμα με σώμα 13 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 23 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 23 12 3


  Petard
  Πολιορκιτικοί πολεμιστές ικανότατοι εναντίων των κτηρίων.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 100 Ξύλο
  • Hitpoints:225
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   40% vs Χεριών
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 1600 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 800 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 3 0 1.5
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
  Pikeman
  Αρχαικό βαρύ πεζικό. Καλό ενάντια στο Ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 40 Τροφή 40 Ξύλο
  • Hitpoints:120
  • Ταχύτητα:5
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x5 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 32 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 16 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 4 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 8 0 1.5
   Σώμα με σώμα 8 0 1.5


  Puma Spearman
  Πολεμιστές οπλισμένοι με ένα θανατηφόρο δόρυ. καλοί ενάντια στο ιππικό και τα κτήρια
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 50 Χρυσό
  • Hitpoints:135
  • Ταχύτητα:5
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x5 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 48 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 24 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 6 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 12 0 1.5
   Σώμα με σώμα 12 0 1.5
  Rodelero
  Γρήγορο πεζικό οπλισμένο με σπαθί.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 65 Τροφή 35 Χρυσό
  • Hitpoints:135
  • Ταχύτητα:6
  • Άμυνα:
   40% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x3 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 10 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 7 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 13 0 1.5
   Σώμα με σώμα 13 0 1.5


  Skirmisher
  Ανιχνευτές με χαμηλές επιδώσεις αλλά με μεγάλη εμβέλεια. Καλό ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 65 Χρυσό
  • Hitpoints:120
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 12 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 15 20 3
   Σώμα με σώμα 6 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 15 20 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 6 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 15 20 3
  Skull Knight
  Αζτέκος ισχυρός στρατιώτης.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 250 Χρυσό
  • Hitpoints:300
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x3 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 72 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 36 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 20 0 1.5
   Επίθεση φρουρών
   20 0 1.5
   Σώμα με σώμα 20 0 1.5


  Spy
  Sneaky assassin. Υψηλών επιδώσεων ενάντια μισθοφόρων, Εξερευνητές, και αρχηγοί μάχης.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 125 Χρυσό
  • Hitpoints:150
  • Ταχύτητα:6.3
  • Άμυνα:
   20% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x10 vs Μισθοφόρων
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 20 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 5 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5
  Strelet
  Ρώσοι στρατιώτες χαμηλών επιδώσεων αλλά φτηνοί. Καλοί ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 10 Ξύλο
  • Hitpoints:90
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 9 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 14 3
   Σώμα με σώμα 5 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 14 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 14 3
  Tomahawk
  Πολεμιστές που πετούν τσεκούρια στην μάχη. Καλοί ενάντια στο ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 75 Τροφή 25 Ξύλο
  • Hitpoints:150
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x4 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 20 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 19 12 3
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 19 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 10 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 19 12 3
  Veteran Cassador
  Πορτογαλικό πεζικό με χαμηλές επιδώσεις αλλά με μεγάλη εμβέλεια. Καλό ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 80 Τροφή 35 Χρυσό
  • Hitpoints:85
  • Ταχύτητα:4.5
  • Άμυνα:
   60% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 12 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 26 20 4.5
   Σώμα με σώμα 5 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 26 20 4.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 5 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 26 20 4.5


  Veteran Halberdier
  Slow, heavy infantry with a large attack.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 70 Χρυσό
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x2 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 36 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 18 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 13 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 25 0 1.5
   Σώμα με σώμα 25 0 1.5
  Wakina Rifle
  Σιού με χαμηλές επιδώσεις αλλά με μεγάλη εμβέλεια. Καλό ενάντια στο πεζικό.
  • Διαθέσιμο: Fortress Age
  • Κόστος: 60 Τροφή 30 Χρυσό
  • Hitpoints:85
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   30% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Μπόνους:
   x2 vs Βαρύ πεζικό
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 12 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 16 20 3
   Σώμα με σώμα 7 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 16 20 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 7 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 16 20 3


  War Club
  Sioux πολεμιστής πεζικού οπλισμένος με ένα θανάσιμο όπλο. Καλό ενάντια στο ιππικό.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 50 Τροφή 40 Ξύλο
  • Hitpoints:120
  • Ταχύτητα:5
  • Άμυνα:
   10% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x4 vs Ιππικού
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 27 0 3
   Κάλυψη επίθεσης στο κτήριο 14 0 3
   Κάλυψη επίθεσης χεριών 5 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 10 0 1.5
   Σώμα με σώμα 10 0 1.5


  Warrior
  Γρήγορη-κατάλυψη. Εγγενής αμυντικός που χάνει γρήγορα hitpoints, καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικοί στην πάροδο του χρόνου. Μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της φωτιάς.
  • Διαθέσιμο: Discovery Age
  • Κόστος: 75 Τροφή
  • Hitpoints:200
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   20% vs Χεριών
  • Μπόνους:
   x2 vs Χωρίς πολιορκία κανονιών
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Πολιορκία 5 0 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η άμυνα) 26 12 3
   Σώμα με σώμα 13 0 1.5
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται η σταθερότητα) 26 12 3
   Σώμα με σώμα (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 13 0 1.5
   Από απόσταση (Όσο οργανώνεται ο σχηματισμός) 26 12 3
  Warrior Priest
  Θεραπεύει τραυματισμένες μονάδες και είναι επίσης αποτελεσματι&ka ppa;ός στη μάχη. Ο Warrior Priest είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός όταν χορεύει το χορό της φωτιάς. Μόνο από τους Αζτέκους κινδυνεύουν, μέσω της επίθεσης ή της μεταφοράς στο Κεντρικό Κτήριο.
  • Διαθέσιμο: Colonial Age
  • Κόστος: 200 Χρυσό
  • Hitpoints:360
  • Ταχύτητα:4
  • Άμυνα:
   10% vs Μονάδες Βεληνεκούς
  • Επιθέσεις:
   Όνομα Φθορά Εμβέλεια Συχνότητα Επίθεσης
   Σώμα με σώμα 5 0 1.5

  Όνομα Χρήστη

  Κωδικός

  Να με θυμάσαι
  Υπενθύμηση κωδικού

  Δεν έχετε λογαριασμό;
  Δημιουργήστε ένα

  Μέλη:  2079
  Νέα Θέματα:  132
  Σύνδεσμοι:  6
  Nεώτερο Μέλος:  gazikas
  Επισκέπτες : 1273410
  AOEL LIVE GAMES

  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

  Ακολουθήστε μας